Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Už 10. rok sa aj naša škola zapája do súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Je to súťaž postupová (školské kolo, krajské kolo a celoštátne kolo).

V tomto školskom roku sa do súťaže v kategórii A (3. a 4. ročník SŠ) a B (1. a 2. ročník SŠ) zapojilo do školského kola 12 žiakov. Spomedzi nich sa na 1. mieste v kategórii A umiestnila Eva Frtúsová (IV. ročník) a na 1. mieste v kategórii B Adam Barcík (I. ročník).

Obaja študenti našu školu reprezentovali 7. februára 2018 na krajskom kole, ktoré sa po dlhšom čase konalo opäť v Nitre. Naši študenti vynikajúco obstáli aj v krajskom kole, hoci konkurencia bola veľká. Adam Barcík sa umiestnil v kategórii B na 2. miesteEva Frtúsová získala 1. miesto v kategórii A, a tak nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole OSJL v Bratislave, ktoré sa uskutoční v apríli. Držíme jej palce!!! A obom študentom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.