Výchovné a kariérne poradenstvo

Výchovná a kariérna poradkyňa: Mgr. Lucia Strelková

Konzultačné hodiny:

Utorok 7:10 – 7:50, streda 14:00 – 14:45.

V prípade potreby je možné dohodnúť si konzultáciu aj mimo konzultačných hodín a to osobne, telefonicky, emailom alebo správou cez EduPage.

Kontakt: +421366312217 (tel. číslo školy)

E-mail: lucia.strelkova@gsv.sk

Užitočné odkazy:

Kam po strednej…4G 2020/21