Inkluzívny tím

Na škole majú študenti k dispozícii aj inkluzívny tím v zložení:

Školský špeciálny pedagóg:

PhDr. Ivana Drangová

Konzultačné hodiny: denne od 7,30 do 15,30

Kontakt:   0907 493 098

E-mail: ivana.drangova@vincent-levice.sk

Školský psychológ:

Mgr. Veronika Pechová

Konzultačné hodiny: po telefonickej dohode

Kontakt: mob.:  0918 923 319

E-mail: veronika.pechova@vincent-levice.sk

Školský sociálny pedagóg:

Mgr. Kristína Števková

Konzultačné hodiny: podľa potreby po telefonickom, emailovom, osobnom dohovore.

Kontakt: 0911 297 315

E-mail: kristina.stevkova@vincent-levice.sk

Výchovný a kariérny poradca:

Mgr. Lucia Strelková

Konzultačné hodiny:

Kontakt: +421 36 6312217 (tel. číslo školy)

E-mail: lucia.strelkova@gsv.sk