Naše priestory

Od založenia školy sa snažíme neustále zlepšovať vo všetkých sférach a priestory nie sú výnimkou. Postupne hľadáme spôsoby ako vylepšiť vybavenie školy tak, aby to napĺňalo náš ambiciózny plán – zrenovovať a zmodernizovať celú budovu pre potreby vzdelávania 21.storočia. V kmeňových triedach sa snažíme vytvárať priateľské prostredie, špecializované učebne vybavujeme modernými technológiami, ale nezabúdame ani na potrebu študentov zrelaxovať, takže im postupne vytvárame relaxačné zóny. Nechýba ani školský bufet a pre všetkých, ktorí potrebujú pookriať duchovne je k dispozícii práve zrekonštruovaná kaplnka. Zeleň v okolí budovy iba dopĺňa pokojnú a pohodovú atmosféru, ktorú sa snažíme pre našich žiakov vytvoriť.