Dobrovoľníctvo

Charitatívne aktivity a dobrovoľnícka činnosť sú dôležitou súčasťou života našich študentov, ktorí sa v duchu sv. Vincenta de Paul, patróna našej školy, aktívne podieľajú na šírení dobra prostredníctvom svojich dobrovoľníckych aktivít. Mnohí pôsobia v občianskych združeniach, ktorých úlohou je starostlivosť a pomoc odkázaným či zdravotne znevýhodneným ľuďom, našim starším spoluobčanom, ľuďom bez domova, týraným ženám a ich rodinám, ale aj psíkom v útulku. Medzi našimi študentmi máme aj členov Červeného kríža a  dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vo svojich obciach pomáhali aj pri zvládaní pandemickej situácie. Ako škola máme na diaľku adoptované dve deti z Kene, Callista a Angelu, ktorým mesačne prispievame na štúdium a základné potreby. A keďže dobra nikdy nie je dosť, snažíme sa prispievať aj malými skutkami, ako napríklad pomôcť staršej susedke, doučiť žiaka ZŠ, či priložiť ruku k dielu pri upratovaní kostola.

Naša činnosť:

Slovenský Červený kríž – územný spolok Levice:

Dorotka a jej priatelia