Dorotka a jej priatelia – gymnazisti a škôlkari sa navzájom vzdelávajú

Aj tento rok nám pani riaditeľka umožnila realizáciu projektu Dorotka a jej priatelia v našej škôlke. Tento projekt sprostredkúva Slovenský Červený kríž. Hlavným zámerom projektu je priblížiť škôlkarom ČK, naučiť ich základy poskytovania prvej pomoci hravou formou, prípadne vyvolať v nich záujem stať sa budúcim dobrovoľníkom v tejto najväčšej dobrovoľníckej organizácii.

Za normálnych okolností sa so škôlkarmi stretávame osobne a rozprávame sa o rôznych témach. Kvôli tejto netradičnej situácii sa stretnutia presunuli do online priestoru. Vďaka ochote a zhovievavosti pani učiteliek sme sa mohli spojiť 3. 12. 2020. Rozprávali sme sa o ČK, o vzniku, o histórii, o aktivitách, symboloch ČK atď.

Naši malí kamaráti boli veľmi šikovní, učenliví a mali k nám veľa otázok, z čoho sme mali radosť – že s nami dokázali aj takto virtuálne spolupracovať a že sme vedeli odpovedať na ich zvedavé otázky. Aby sme splnili „podmienky“ projektu, tak nás čakajú ešte ďalšie dve stretnutia – veríme, že to bude už v priestoroch škôlky.   

Karolína Lešťanová, IV. ročník