Potvrdenia a dokumenty

Oznámenia o prerušení prevádzky

Dokument – Prerušenie – 1

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely daňového bonusu –
tlačivo vo formáte .pdf

Žiadosť o vykonanie komisionálnych skúšok – tlačivo vo formáte .pdf

Žiadosť o oslobodenie – tlačivo vo formáte .pdf

Žiadosť o schválenie neprítomnosti žiaka – tlačivo vo formáte .pdf

Poskytovanie odpisov vysvedčení – Základné informácie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2020/2021
tlačivo vo formáte .pdf

Školský vzdelávací program inovovanýtlačivo vo formáte .pdf

Záväzné zásady spracúvania osobných údajov – Informácie TU

2% pre vaše deti, KSŠ sv. Vincenta de Paul – informácie TU