Potvrdenia a dokumenty


Oznámenia o prerušení prevádzky

Dokument – Prerušenie – 1

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely daňového bonusu
tlačivo vo formáte .pdf

Žiadosť o vykonanie komisionálnych skúšoktlačivo vo formáte .pdf

Žiadosť o oslobodenietlačivo vo formáte .pdf

Žiadosť o schválenie neprítomnosti žiaka – tlačivo vo formáte .pdf

Poskytovanie odpisov vysvedčeníZákladné informácie


Organizačný poriadokdokument

Organizačná štruktúra školydokument

Školský vzdelávací program inovovanýdokument

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnostidokument

Predmetové komisiedokument

Záväzné zásady spracúvania osobných údajov – Informácie TU

Smernica o protispoločenskej činnostidokument a informácie

2% pre vaše deti, KSŠ sv. Vincenta de Paul – informácie TU