Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

V stredu 3. apríla sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 100 gymnázií. Krajské kolo prebehlo na pôde Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre. Naše gymnázium reprezentovalo družstvo v zložení Michal Bujdák, Martin Maďar a Šimon Peter Suchanský, všetci žiaci 3. ročníka. Družstvo sa popasovalo s úlohami týkajúcimi sa obdobia po roku 1975 veľmi dobre a celkovo sa v krajskom kole umiestnilo na 6. mieste.

Žiakom za reprezentáciu školy ďakujeme.

BB