Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Zbierka ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok” sa už stala milou vianočnou tradíciou. Už piaty rok sa ľudia na celom Slovensku spájajú, aby potešili neznámeho seniora žijúceho v domove sociálnych služieb. Každoročne sa do tejto zbierky zapájame aj my. Ani tento rok nebol výnimkou. Zapojili sa naozaj všetci, a to od najmenších škôlkarov až po maturantov. Každá jedna trieda materskej školy, základnej školy, ale aj gymnázia pripravila niekoľko krabíc plných lásky. Spoločne sa nám podarilo pripraviť milé prekvapenie pre 86 seniorov. Všetkým zapojeným zo srdca ďakujeme!

Imatrikulácie

Aj tento rok prebehla na našej škole imatrikulačná slávnosť, na ktorej druháci ,,pokrstili“ prvákov a tí sa tak oficiálne stali členmi našej gymnaziálnej rodinky.

Prváci si pripravili rôzne scénky, v ktorých prezentovali rozličné povolania. Následne museli splniť nami zadané úlohy, ktoré plnili vo dvojiciach alebo sami a po ich nesplnení ich čakal trest. Celá akcia sa niesla v priateľskom duchu, každý povzbudzoval svojich kamarátov. Koniec sme zavŕšili ich prísahou a spoločným tancom.

Keďže sme prípravu nezobrali na ľahkú váhu, z môjho pohľadu (druháčky) to bola veľká drina naplánovať a hlavne zrealizovať všetko čo najlepšie. No myslím si, že sme to aj my a hlavne naši prváci zvládli fantasticky a pevne verím, že budú na tento deň spomínať s radosťou a úsmevom na tvári. NR