Erasmus + Návšteva Lotyšska

V dňoch 17. – 26. marca 2023 sme sa zúčastnili zahraničnej mobility v rámci projektu Erasmus+ „Ako je to u vás?”. Prvé dni sme strávili vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Navštívili sme tam veľa krásnych miest aj múzeí. Následne sme sa presunuli do mesta Daugavpils vo východnej časti Lotyšska. V tomto meste sa nachádza aj naša partnerská škola. Študenti a učitelia tejto školy nám predstavili svoj systém výučby, previedli nás po svojom meste, vzali nás na výlet do blízkej dediny, kde sme navštívili múzeum a dozvedeli sme sa o histórii ruských usadlíkov v tomto regióne. Taktiež sme dostali možnosť vyrobiť si hrnček z hliny tradičnou technikou starých remeselníkov. Naši hostitelia pre nás pripravili pestrý a hlavne náučný program v podobe návštev knižníc, kostolov či tradičného „ruského domu“. A keďže tento projekt je aj o socializácii, vymysleli pre nás aj zábavný program, ako bola návšteva bowlingu, divadelného predstavenia v ruskom jazyku či rôzne kvízy. V posledný večer nám ukázali prípravu svojho národného jedla “пельмени” (peľmene). Na záver nášho pobytu sme mali možnosť prejsť sa ulicami Rigy, hlavného mesta Lotyšska. Myslím si, že v mene všetkých účastníkov projektu môžem povedať, že tento pobyt nám dal možnosť zlepšiť sa v jazyku, a to či už v ruskom, alebo anglickom, dal nám možnosť spoznať veľa nových ľudí, kultúru a celkovo život v inej krajine. Výlet bol pre nás poučný, ale aj zábavný. Každému študentovi odporúčam zapojiť sa do projektu Erasmus+.

RA

21.3 – Prečo si v tento špeciálny deň obúvame rozdielne, výnimočné ponožky?

Tak ako každý školský rok, tak i tento sa neobišiel na našej škole bez vzdania úcty ľudom s darom inakosti – Downovým syndrómom. Na znak spolupatričnosti a akceptovania prirodzenej odlišnosti v spoločnosti si študenti gymnázia obuli rozdielne, výnimočné ponožky, ktoré im počas celého dňa pripomínali odkaz súdržnosti. Ľudia s Downovým syndrómom sú neoddeliteľnou súčasťou nášho pestrého spoločenstva, rodín, kolektívov, v ktorých by sa mali cítiť začlenení a pochopení skrz ich individualitu. Aj ty môžeš pomôcť v tento deň zvýšiť povedomie spoločnosti o Downovom syndróme! 

My, ako študenti gymnázia, sme v tento deň hrdo vyjadrili akceptáciu inakosti práve prostredníctvom „Ponožkovej výzvy“, ktorej výsledok si môžete pozrieť vo fotogalérii.