FAQ

Q: Musím byť veriaci, aby som mohol študovať na GSV?

A: Nie, vierovyznanie nie je podmienkou prijatia k štúdiu na našej škole.

Q: Učia sa tie isté predmety na cirkevnom gymnáziu ako na štátnom?

A: Áno, predmety sú tie isté. Výnimkou je predmet etická výchova, ktorý je na cirkevnej škole nahradený predmetom náboženská výchova. Individuálna je aj možnosť výberu cudzích jazykov a seminárov. U nás ponúkame jazyk anglický, francúzsky, ruský a nemecký. Zo seminárov majú naši študenti k dispozícii seminár z biológie, matematiky, chémie, fyziky, dejepisu, geografie, informatiky, spoločensko-vedný seminár, seminár z ekonómie a konverzácie v cudzích jazykoch podľa záujmu.

Q: Ako sa dostanem do školy, keď dochádzam z okolia prímestskou dopravou?

A: Našim študentom je k dispozícii taxi služba, ktorá ich prepraví za zvýhodnenú cenu.

Q: Aké sú možnosti stravovania?

A: V školskej jedálni je možnosť výberu z dvoch jedál. K dispozícii je aj šalátový pult a školská jedáleň je zapojená do ovocného a mliečneho programu. Študenti majú k dispozícii aj školský bufet, ktorý je v prevádzke denne od 7:15 do 14:15 a v prípade záujmu aj mliečny automat.