Return to roots

Našu tretiu mobilitu projektu Return to roots sme zakončili workshopom s folklórnou tematikou. Slovenskí študenti prezentovali ukážky slovenských krojov, rozospievali celú športovú halu s pieseňou Slovenské mamičky… Takisto predviedli ukážku nášho ľudového tanca. Spolu so študentmi z Cypru, Lotyšska Nórska vytvorili pestrofarebný ornament zložený z typických látok z jednotlivých krajín. 

Máme za sebou nádherný projektový týždeň na Cypre a všetci sa už tešia na ďalšiu mobilitu v Lotyšsku.

Nemci v Tirolsku / študentská práca /

Dôležitou súčasťou vzdelávania mladých ľudí je aj ich konfrontácia s rovesníkmi prostredníctvom školských súťaží a olympiád. Na týchto súťažiach majú možnosť prezentovať svoje vedomosti, ale aj výsledky svojej práce, ktoré vytvorili vlastným výskumom a bádaním.

Takýmito výsledkami sa prezentoval náš študent 4. ročníka GsV Miloš Harmady. Na krajskom kole v Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre prezentoval svoje výsledky výskumu z dlhodobej mobility projektu Erasmus v Bolzane. Jeho práca „Nemci v Južnom Tirolsku“ sa umiestnila na 4. mieste.

I. deň projektu Erasmus Return to roots

I. deň projektu sme strávili v meste Paphos, do ktorého sme prileteli priamo z Bratislavy. Spolu s našou sprievodkyňou sme postupne navštívili Archeologický park v Paphose, ktorý je zaradený do zoznamu UNESCO, prezreli sme si mesto a cestou do Limassolu sme sa zastavili pri mori, kde sme obdivovali tzv. Afroditinu skalu. Je to práve táto bohyňa, podľa ktorej je Cyprus známy ako Afroditin ostrov.