Ako sme boli v Nórsku

Naša cesta za Erasmus dobrodružstvom sa začala odletom z Viedne. Let do Nórska trval dve hodiny a o deviatej ráno nás už privítal riaditeľ našej partnerskej školy. Hneď sme sa aj zoznámili s ostatnými účastníkmi mobility z Chorvátska, Bulharska, Turecka a Španielska. 

Prvý deň nášho pobytu sa začal prehliadkou miestnej školy, v ktorej sme nasledujúce dni mávali obedy i večere. Tu sme sa stretli aj s Ingveig  Hakonsenovou, majsterkou Európy v jazde na motocykli v extrémnych terénoch, ktorá nám tento šport predstavila a porozprávala nám aj o tom, ako sa k nemu dostala. Navštívili sme tiež vodný svet SuperLand, v ktorom sme sa vybláznili na toboganoch.

Druhý deň sme venovali len hádzanej. Naučili sme sa základy hry i taktiky, ktoré sme potom využili vo večernom zápase. Tento deň bol fyzicky veľmi náročný a večer sme unavení padli do postelí.

V rámci poznávania Nórska sme šli na exkurziu k vodnej priehrade Vamma a dozvedeli sme sa, ako funguje. Tiež sme vystúpili na skokanský mostík Holmenkollen v hlavnom meste Oslo, z ktorého bol nádherný výhľad, a celé mesto sme mali ako na dlani.

Hlavné mesto nás očarilo architektúrou, parkami i rôznymi múzeami. Jedno z múzeí bolo venované pamiatke zosnulým z teroristického útoku z 22. júla 2011. Prechádzky nám trvali celý deň. Vo Frognerovom parku sme si  prezreli Vigelandove umelecké diela. Sochy ľudí, ktoré tu stoja už od roku 1943, nás očarili  svojou originalitou, lebo zobrazujú rôzne medziľudské vzťahy. Krásna príroda, čisté prostredie, ale aj reštaurácie či kaviarne tiež prispeli k nezabudnuteľnému zážitku z tohto miesta.

Za krátkych päť dní sme spoznali nielen krajinu, ale aj mnoho skvelých ľudí. Zlepšili sme sa v hádzanej, ale aj v angličtine, ktorú sme používali počas celého pobytu. Zážitky a skúsenosti, ktoré si odnášame, budú s nami po celý život.

EB

Odštartovali sme práce….

31. december 2021 bol štartovacím dňom nášho nového Erasmus + projektu s názvom „Ako je to u vás?“. V priebehu prvého mesiaca prebehli výberové konania na posty dlhodobej mobility v Lotyšsku, kde budú dvaja žiaci počas tridsiatich dní pozorovať život etnických Rusov a ich spolunažívanie s majoritným obyvateľstvom. Kritéria boli naozaj prísne a najlepšie v nich obstáli dvaja tretiaci – Radka Adamcová a Jakub Chlebo. Náhradníčkou sa stala Žofia Paliczová, tiež žiačka tretej triedy.

Študenti aj učitelia (koordinátori projektu) absolvovali predodjazdový webinár k dlhodobým mobilitám zorganizovaný našou národnou agentúrou SAAIC, na ktorom sa dozvedeli všetky potrebné informácie k realizácii dlhodobej mobility. Webináru sa zúčastnili aj študenti a učitelia takých škôl, ktoré už skúsenosti s podobnými dlhodobými mobilitami majú a poskytli nám cenné rady.

Okrem webináru, hlavný koordinátor projektu Mgr. Harmady zorganizoval online stretnutie so zástupcami lotyšskej školy Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola licejs, na ktorom sme si vyjasnili praktické otázky ďalšej práce a dohodli sa na ďalšom postupe pri realizácii projektových aktivít.

Nezaháľali ani dvaja vybraní študenti a pustili sa do individuálneho štúdia o etnických Rusoch a ich živote v pobaltskej oblasti po rozpade ZSSR, aby boli čo najlepšie teoreticky pripravení pred odchodom na mobilitu.

Nový projekt Erasmus na našom gymnáziu

Koncom augusta sme sa dozvedeli veľmi príjemnú správu o tom, že nášmu Gymnáziu sv. Vincenta de Paul bol pridelený grant projektu Erasmus v hodnote 53 369,- Eur. Projekt je pre študentov vekovej kategórie 15 – 19 rokov.

Názov projektu : Ako je to u vás ?

Termín trvania : 31.12.2021 – 30.6.2023 / 18 mesiacov /

Partnerské školy : Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie    Merano / Taliansko

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs                      Daugavpils / Lotyšsko

Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice                       Levice / Slovensko  

Vďaka projektu Erasmus vytvoríme medzinárodný tím študentov zo Slovenska, Talianska a Lotyšska. Naši študenti spolu so svojimi partnermi v zahraničných školách budú kooperovať na spoločnom výskume.

Vybraných 11 študentov bude pracovať na národnostnej problematike Nemcov v talianskom regióne Južné Tirolsko a ďalších 12 na téme Život etnických Rusov v Pobaltskom regióne po rozpade ZSSR.

Okrem práce na projektových úlohách sa budú študenti zúčastňovať riadneho vyučovania v partnerských školách podľa vopred stanoveného rozvrhu hodín. Komunikačnými jazykmi budú angličtina, nemčina, resp. ruština. Študenti budú pracovať na partnerskej škole v spolupráci s projektovým tímom, ktorý bude vytvorený z radov študentov partnerskej školy a koordinovaný projektovým vedúcim učiteľom takisto z miestnej školy.

Hlavná otázka, ktorou sa budú študenti počas  vzdelávacej aktivity zaoberať, je :

Aké sú historické, sociálne, politické a kultúrne aspekty nemeckej, resp. ruskej minority v daných regiónoch partnerských krajín.

Prostredníctvom filmovej reportáže budú postupne overovať fakty, ktoré spracovali ich spolužiaci počas dlhodobých mobilít.

Cieľom projektu je, aby študenti svojím výskumom získali relevantné údaje a vytvorili kvalitný študijný materiál v podobe seminárnych prác, s ktorými sa môžu zúčastniť rôznych súťaží. Prácou na projekte získajú aj naši pedagógovia, ktorí ako konzultanti nadobudnú ďalšie skúsenosti s metodikou výskumu. Okrem toho si žiaci zdokonalia komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch a naučia sa pracovať v medzinárodnom tíme. Výsledný študentský film bude slúžiť ako učebná pomôcka.

Mgr. Miloš Harmady