Žiacka školská rada

Žiacka školská rada, inak známa aj ako Študentská rada pracuje pod vedením Mgr. Michaely Kinčokovej. Študenti si volia dvoch zástupcov svojej triedy. Členovia rady sa stretávajú minimálne raz za mesiac. Hlavnou náplňou práce tejto rady je organizovať aktivity na obohatenie študentského života na škole, poukazovať na nedostatky a problémy, prípadne navrhovať riešenia a dávať vedeniu školy podnety na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Členovia:

Jakub Klačko (I.G), Martin Maďar (I.G), Viktoria Švecová (II.G), Alain Baraňai (II.G), Jakub Chlebo (III.G), Miloš Harmady (III.G), Olivia Juhásová (IV.G), Miroslava Jeloková (IV.G)


Pedagóg: Mgr. Michaela Kinčoková

Akcie organizované Žiackou školskou radou nájdete v sekcii Aktivity/Exkurzie a podujatia.