Školský parlament

Školský parlament, inak známy aj ako Študentská rada pracuje pod vedením Mgr. Michaely Dohňanskej. Študenti si volia dvoch zástupcov svojej triedy. Členovia rady sa stretávajú minimálne raz za mesiac. Hlavnou náplňou práce tejto rady je organizovať aktivity na obohatenie študentského života na škole, poukazovať na nedostatky a problémy, prípadne navrhovať riešenia a dávať vedeniu školy podnety na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Členovia:

1. ročník: Kamila Dinis, Kiara Kosorínová

2. ročník: Lucia Gulášová ( podpredsedníčka ŠP ), Bibiána Čapkovičová

3. ročník: Timea Juhásová, Paulína Mihálová

4. ročník Viktoria Švecová ( predsedníčka ŠP ), Kornélia Šimšíková


Pedagóg: Mgr. Michaela Dohňanská

Akcie organizované školským parlamentom nájdete v sekcii Aktivity/Exkurzie a podujatia.


Koordinátorka Mgr. Michaela Dohňanská