Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Žiacka školská rada

 • Aj v tomto školskom roku na našom gymnáziu pôsobí žiacka školská rada. Je to orgán, ktorý zastupuje žiakov nášho gymnázia, vyjadruje sa k podstatným otázkam a opatreniam školy. Organizuje rôzne výchovné, vzdelávacie a kultúrne podujatia pre žiakov školy.

  V triedach boli zvolení jednotliví zástupcovia, ktorí budú v tomto školskom roku pôsobiť v žiackej rade:

  Jakub Uhliar – 1. ročník

  Martin Harmady – 1. ročník

  Tomáš Hradský – 2. ročník

  Alexandra Kopernická – 2. ročník

  Adam Barcík – 3. ročník

  Karolína Lešťanová – 3. ročník

  Radoslava Jakubíková – 4. ročník

  Oliver Potocký – 4. ročník

  Na svojom prvom zasadnutí za predsedníčku žiackej rady bola zvolená žiačka Radoslava Jakubíková. Za podpredsedníčku Karolína Lešťanová.

  Tešíme sa na spoluprácu s radou a dúfame, že bude zastupovať žiakov GsV k ich spokojnosti.