Naša história

Naša história sa začala písať 20. júla 2004, kedy MŠ SR vydalo Rozhodnutie o zaradení Gymnázia sv. Vincenta Levice, Saratovská 87, do siete stredných škôl SR so začiatkom činnosti od 1. septembra 2005. Následne 4. októbra 2004 náš vtedajší zriaďovateľ -Bratislavsko-trnavský arcibiskupský úrad so sídlom v Trnave na Hollého 10, v zastúpení biskupom, generálnym vikárom Mons. Jánom Oroschom  vydal zriaďovaciu listinu pre všeobecné cirkevné gymnázium so štvorročným štúdiom. Od 1. septembra 2009 je jednou z organizačných zložiek Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul Levice, ktorá vznikla spojením ZŠ sv. Vincenta a Gymnázia sv. Vincenta de Paul.

Postupom času sa z takmer neznámeho gymnázia stala škola, o ktorú javí záujem čoraz viac študentov. V tomto trende chceme pokračovať aj naďalej a veríme, že vtedajší riaditeľ PaedDr. Milan Bridiš založil vzdelávaciu inštitúciu, ktorá bude prinášať kvalitné vzdelanie a duchovný rozvoj študentom ešte dlhé roky.