21.3 – Prečo si v tento špeciálny deň obúvame rozdielne, výnimočné ponožky?

Tak ako každý školský rok, tak i tento sa neobišiel na našej škole bez vzdania úcty ľudom s darom inakosti – Downovým syndrómom. Na znak spolupatričnosti a akceptovania prirodzenej odlišnosti v spoločnosti si študenti gymnázia obuli rozdielne, výnimočné ponožky, ktoré im počas celého dňa pripomínali odkaz súdržnosti. Ľudia s Downovým syndrómom sú neoddeliteľnou súčasťou nášho pestrého spoločenstva, rodín, kolektívov, v ktorých by sa mali cítiť začlenení a pochopení skrz ich individualitu. Aj ty môžeš pomôcť v tento deň zvýšiť povedomie spoločnosti o Downovom syndróme! 

My, ako študenti gymnázia, sme v tento deň hrdo vyjadrili akceptáciu inakosti práve prostredníctvom „Ponožkovej výzvy“, ktorej výsledok si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ekoolympiáda

Jednou z nových súťaží, do ktorých sa zapájajú naši žiaci je vedomostná hra Ekoolympiáda. Tento rok prebieha 2. ročník sútaže. Práve teraz riešia úlohy súťažného kola prváčky Nikoleta Ďurovská, Hana Hricková, Diana Martinovská. Držíme im palce a ďakujeme za reprezentáciu školy.