Okuliare pre Afriku

Predvianočný čas je časom, kedy ľudia vedia byť k sebe ohľaduplnejší, láskavejší a vedia sa ešte viac obetovať pre iných. Je to aj čas, kedy sa konajú rôzne charitatívne podujatia a zbierky. Aj na našej škole sa pravidelne do charitatívnych aktivít zapájame. Tento rok bola novinkou akcia „Okuliare pre Afriku“. Žiaci, učitelia, zamestnanci, rodičia, ale aj široká verejnosť sa zapojili a priniesli nepotrebné alebo staré rámy okuliarov. Rámy prostredníctvom Detskej organizácie FENIX n. o. zašleme tým komunitám do Afriky, kde je mať okuliare napriek potrebnosti veľký prepych.

I keď naša zbierka netrvala dlho, napokon sa nám v tomto krátkom čase podarilo zozbierať 289 kusov rámov.

Všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili zo srdca ďakujeme. Veríme, že sme prispeli k tomu, aby sa mal niekto aspoň trošku lepšie.

BB

Olympiáda ľudských práv

Dňa 9. 12. 2021 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž pozostávala z dvoch kôl, a to z písomného testu a ústnej časti. 

Vedomosti z oblasti ľudských práv a schopnosť argumentácie si preverili študenti tretieho ročníka – Martina Fiťková a Miloš Harmady.

Víťazom sa stal Miloš, ktorému gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole. 

DM