Červené stužky

1. decembra si pripomíname Svetový deň boja proti HIV/AIDS. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi, ktorých postihlo HIV/AIDS. Tento rok nie je výnimkou, a preto sme sa spolu s našimi učiteľmi zapojili do rôznych aktivít kampane Červené stužky. Počas uplynulých mesiacov sme absolvovali prednášky zamerané na duševné zdravie, tvorili stužky, zapojili sa do výtvarnej súťaže a kampaň vyvrcholila dnešným dňom. Prváci absolvovali prednášku o HIV/AIDS, ktorú si pre nich pripravili žiačky 3. ročníka. Spoločne sme si popripínali červené stužky a s úctou ich celý deň nosili. Solidaritu sme vyjadrili aj vytvorením živej stužky na našom školskom dvore.

Za účasť dakujeme!

Posvätenie adventných vencov

28. novembra 2022 sme sa stretli v našej novovybudovanej kaplnke svätého Vincenta pri príležitosti posvätenia adventných vencov. Žiaci a študenti si priniesli svoje adventné vence, ktoré budú mať počas celého adventu vo svojich triedach. Pobožnosť, ktorú viedol pán kaplán sme ukončili spoločnou modlitbou Otčenáš.

Červená streda

Dňa 23. 11. sme sa zapojili do celosvetovej iniciatívy pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá nesie názov „Červená streda“. V tento deň sme spomínali a ctili pamiatku všetkých ľudí, ktorí trpia a sú prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Po celom svete sa rôzne budovy, chrámy a pamiatky rozsvietili načerveno.

Svoju podporu sme okrem modlitby vyjadrili aj tým, že sme si v tento deň obliekli do školy niečo červené. Červená je farba krvi a mučeníctva. Vyjadrili sme tak podporu ľuďom trpiacim pre vieru. Naša účasť nám tiež pomohla uvedomiť si dôležitosť rešpektovania náboženskej slobody, ale aj to, za čo môžeme byť v našej krajine vďační. Pretože, údaje nadácie ACN poukazujú na to, že vo svete až 300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru a každý deň zomrie kvôli viere 11 kresťanov.

Zdroj a info: https://acnslovensko.sk/cervena-streda/