Imatrikulácie

Aj tento rok prebehla na našej škole imatrikulačná slávnosť, na ktorej druháci ,,pokrstili“ prvákov a tí sa tak oficiálne stali členmi našej gymnaziálnej rodinky.

Prváci si pripravili rôzne scénky, v ktorých prezentovali rozličné povolania. Následne museli splniť nami zadané úlohy, ktoré plnili vo dvojiciach alebo sami a po ich nesplnení ich čakal trest. Celá akcia sa niesla v priateľskom duchu, každý povzbudzoval svojich kamarátov. Koniec sme zavŕšili ich prísahou a spoločným tancom.

Keďže sme prípravu nezobrali na ľahkú váhu, z môjho pohľadu (druháčky) to bola veľká drina naplánovať a hlavne zrealizovať všetko čo najlepšie. No myslím si, že sme to aj my a hlavne naši prváci zvládli fantasticky a pevne verím, že budú na tento deň spomínať s radosťou a úsmevom na tvári. NR

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 2A

1.miesto Bibiána Šebová (II. G),

2. miesto Barbora Vinarčíková (II. G),

3. miesto Šarlota Ella Stodolová + Dominika Tóthová (obe I.G)

Kategória 2B

1. miesto Lukáš Bíňovský (III. G),

2. miesto Marek Holečka (IV. G)

V oboch kategóriách do okresného kola postupujú žiaci z prvých dvoch miest. Srdečne im gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!