Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Deň obetí holokaustu a rasového násilia si každoročne pripomíname 9. septembra. Tento rok sa v desiatkach miest a obcí uskutočnila pri tejto príležitosti spomienková slávnosť „Nezabudnutí susedia“. Na celom Slovensku sa začala naraz o 10.00 rozozvučaním sirén a zvonov a následnou minútou ticha, ktorou sme si uctili obete holokaustu. V Leviciach sa udalosť uskutočnila v synagóge. Akcie sa zúčastnili aj študenti tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia. Počas príspevkov sa spomínalo neslávne výročie vydania Židovského kódexu, ktorý obmedzil práva veľkému počtu ľudí. Tiež bolo čítaných 70 mien ľudí, ktorí počas holokaustu zahynuli. Na druhej strane sa prezentovali mená ľudí, ktorí aj v ťažkých časoch boli ochotní obetovať všetko pre pomoc a záchranu prenasledovaných. Celá udalosť bola zorganizovaná na vysokej úrovni. Program bol doplnený hudobným sprievodom. Po skončení spomienky prvá reakcia mĺkvych študentov bola: „Toto bolo silné!“ Bol to pre všetkých nás silný zážitok.

Stretnutie s pápežom Františkom

Dňa 14.9.2021 sme sa medzi inými aj my, študenti GSV Levice, stretli s pápežom Františkom v Košiciach. Náš slávnostný a emóciami preplnený deň sa začal ráno o 4:00 pred kostolom Ducha Svätého, z kadiaľ sme sa vydali na cestu. Tú niektorí z časti prespali, no pri východe slnka sme nestíhali žasnúť pri pohľade na rannú krajinu. Program na štadióne TJ Lokomotíva sa začal slávnostnou svätou omšou o 11:00, po ktorej nasledoval program venovaný hlavne mládeži – plný hudby, tanca a spevu. Prvýkrát sme uzreli štátne vozidlá o 5 hodine poobede a následne o pár minút už vychádzal svätý otec František spoza pódia na jeho dobre známom bielom papamobile. Po pár minútach sa vybral smerom k svojmu kreslu, odkiaľ hlásal svoje posolstvo a odpovedal na pár otázok.

Na tento zážitok tak ľahko nezabudneme, keďže Svätý otec prechádzal popri nás na dosah ruky. Jeho posolstvo a povzbudivé slová zostanú v našich srdciach navždy. Ďakujeme pánovi kaplánovi Líškovi a učiteľom, že nám dali možnosť zažiť niečo tak nezabudnuteľné ako toto stretnutie.

Jakub Ch., 3.G

Spočiatku som nevedela, čo mám od stretnutia s pápežom očakávať. Veľmi som si neuvedomovala, aká vzácna návšteva prišla na Slovensko a že tú osobu budem mať možnosť vidieť z blízka. Čím viac sa príchod pápeža približoval, tým som sa viac začala tešiť. V momente, keď som pápeža uvidela pár metrov odo mňa, zostala som dojatá. Z jeho úst vychádzali slová, ktoré som sa snažila zobrať si k srdcu. Mám dojem, že mi tento zážitok dal do života naozaj veľa. Som vďačná za príležitosť, ktorú mi poskytla naša škola, pretože nebyť nášho pána kaplána, pápeža by som nikdy naživo nevidela.

Daniela B., 4.G

Stretnutie s pápežom bol pre mňa nezabudnuteľný zážitok, lebo človek nemá príležitosť stretnúť pápeža každý deň. Pre mňa ako kresťana to znamená veľmi veľa.

Filip B.,1.G

Nový projekt Erasmus na našom gymnáziu

Koncom augusta sme sa dozvedeli veľmi príjemnú správu o tom, že nášmu Gymnáziu sv. Vincenta de Paul bol pridelený grant projektu Erasmus v hodnote 53 369,- Eur. Projekt je pre študentov vekovej kategórie 15 – 19 rokov.

Názov projektu : Ako je to u vás ?

Termín trvania : 31.12.2021 – 30.6.2023 / 18 mesiacov /

Partnerské školy : Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie    Merano / Taliansko

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs                      Daugavpils / Lotyšsko

Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice                       Levice / Slovensko  

Vďaka projektu Erasmus vytvoríme medzinárodný tím študentov zo Slovenska, Talianska a Lotyšska. Naši študenti spolu so svojimi partnermi v zahraničných školách budú kooperovať na spoločnom výskume.

Vybraných 11 študentov bude pracovať na národnostnej problematike Nemcov v talianskom regióne Južné Tirolsko a ďalších 12 na téme Život etnických Rusov v Pobaltskom regióne po rozpade ZSSR.

Okrem práce na projektových úlohách sa budú študenti zúčastňovať riadneho vyučovania v partnerských školách podľa vopred stanoveného rozvrhu hodín. Komunikačnými jazykmi budú angličtina, nemčina, resp. ruština. Študenti budú pracovať na partnerskej škole v spolupráci s projektovým tímom, ktorý bude vytvorený z radov študentov partnerskej školy a koordinovaný projektovým vedúcim učiteľom takisto z miestnej školy.

Hlavná otázka, ktorou sa budú študenti počas  vzdelávacej aktivity zaoberať, je :

Aké sú historické, sociálne, politické a kultúrne aspekty nemeckej, resp. ruskej minority v daných regiónoch partnerských krajín.

Prostredníctvom filmovej reportáže budú postupne overovať fakty, ktoré spracovali ich spolužiaci počas dlhodobých mobilít.

Cieľom projektu je, aby študenti svojím výskumom získali relevantné údaje a vytvorili kvalitný študijný materiál v podobe seminárnych prác, s ktorými sa môžu zúčastniť rôznych súťaží. Prácou na projekte získajú aj naši pedagógovia, ktorí ako konzultanti nadobudnú ďalšie skúsenosti s metodikou výskumu. Okrem toho si žiaci zdokonalia komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch a naučia sa pracovať v medzinárodnom tíme. Výsledný študentský film bude slúžiť ako učebná pomôcka.

Mgr. Miloš Harmady