Prváci

Posledný týždeň prvého ročníka sme si užili. Navštívili sme výstavu Odkaz štúrovskej generácie, spravili sme si piknik v mestskom parku a celý program sme zavŕšili tímovou aktivitou a prehliadkou mesta Bratislava.

Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ)

Náš tohtoročný kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) trval od 26.6.do 28.6. 2023. Prvý deň sme sa ocitli na lezeckej stene, kde sme si vyskúšali rôzne úrovne lezenia a zasúťažili v pároch o rýchlejšieho lezca. Po lezení sme plní adrenalínu vysadli na bicykle a pokračovali do Dolnej Seče, kde sme mali zastávku na motokáry. Po rýchlych jazdách na štyroch kolesách sme presedlali znova na bicykle a dobicyklovali až domov. Na druhý deň sme sa vlakom odviezli do Čaty, kde začal náš splav Hrona smerom do Kamenína. Všetci sme si vodu, skvelé počasie a jazdu v člnoch užili a zážitky zo splavu budú určite patriť k tým najlepším zo školy. Posledný deň kurzu sme prežili v Novej Dedine,  kde sme navštívili ranč Aura. Okrem jazdenia na koňoch sme si mohli vyskúšať starostlivosť o kone (čistenie a česanie) a dozvedieť sa o nich mnohé zaujímavé veci. Tohtoročný KOŽAZ dopadol super, každý sa popri absolvovaných aktivitách aj zabavil, získal nové skúsenosti a všetci boli s jeho priebehom veľmi spokojní..

                                                                                    3GSV

Výstava „Odkaz štúrovskej generácie“

Výstava „Odkaz štúrovskej generácie“, ktorej sme sa dnes zúčastnili v Dome Matice slovenskej, bola jedinečnou príležitosťou na spoznanie fascinujúcich detailov o štúrovcoch – skupine slovenských intelektuálov, ktorí významne prispeli k formovaniu národného povedomia a kultúry v 19. storočí. Mali sme možnosť prečítať si rozličné zaujímavosti a informácie o živote a dielach štúrovcov, ktoré boli predstavené formou pútavých plagátov. Výstava nám ponúkla hlbší vhľad do historického kontextu a kultúrnej situácie, v ktorej štúrovci pracovali. Zoznámili sme sa s ich osudmi, myšlienkami, literárnou tvorbou a ich odhodlaním bojovať za slovenský jazyk a kultúru v čase, keď boli pod silným vplyvom maďarizácie. Výstava bola skvelá príležitosť, aby sme si uctili pamiatku štúrovcov a ich odvahu, ktorá ovplyvnila vývoj nášho národa.