Expert geniality show

Expert geniality show je súťaž, ktorá si už tiež našla miesto v kalendári súťaží na našej škole. Je to obľúbená súťaž, ktorá sa realizuje v rôznych vedomostných oblastiach, z ktorých si každý žiak musí vybrať dve. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 16 gymnazistov.

V konkurencii žiakov z celého Slovenska sa ani naši žiaci nestratili.

Traja z nich – Sebastián Kopernický z 1. ročníka, Marco Filla z 2. ročníka a Miloš Harmady zo 4. ročníka – získali titul TOP Expert.

Okrem toho Sandra Violová, žiačka 3. ročníka, bola na 7. mieste zo všetkých žiakov celej SR v kategórii Tajomstvá prírody a tretiak Samuel Schwarz sa umiestnil na 8. mieste v kategórii Góly, body, sekundy.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu.

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda má už niekoľko rokov kategóriu Z, v ktorej sa nepíše projekt, ale realizuje sa len vedomostná časť, a to v školskom kole online formou.

Je to súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci nášho gymnázia pravidelne. Aj v tomto školskom roku sa zapojilo 8 žiakov 1. ročníka, 10 druhákov a po šesť žiakov z tretieho a maturitného ročníka. Takmer všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi školského kola. Po stanovení kritérií krajskou komisiou GO do krajského kola v Zlatých Moravciach postupuje maturant Marek Holečka.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Marekovi držíme palce v krajskom kole na budúci týždeň.