Majáles

Ako je na našej škole už roky zvykom, tak aj tento rok sa (síce po pauze kvôli pandemickým opatreniam) uskutočnil ples, ktorým sme sa vrátili k našim tradíciám, i keď s novým názvom majáles. Okrem pestrého občerstvenia a chutného hlavného chodu, ako aj polnočnej kapustnice sme si večer spríjemnili tombolou, v ktorej mal každý možnosť okúsiť svoje šťastie a vyhrať zmysluplné ceny, ako napríklad kozmetické balíčky, cestoviny, prekvapenie večera v podobe živej rybky či väčšie ceny –  televízor alebo dokonca letenky v celkovej hodnote až 300 €! Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa spolupodieľali na tvorení našej radosti aj takýmito nezištnými darmi, ktoré si mnohí odniesli domov. A viete, čo si odniesli domov tí nešťastlivci? Dobrú náladu a fotografie, ktoré im tento deň budú pripomínať hádam aj do konca života. Tieto fotografie sme si mohli všetci vytvoriť vďaka fotobúdke nachádzajúcej sa vo vestibule a prístupnej každému spolu s rôznymi maskami a nápismi. Náš prvý májový víkend sa teda niesol v duchu hudby, tanca a nekončiacej zábavy, ako aj priateľstva a ochoty, ktorou naši učitelia a organizátori prekypujú. Touto cestou sa chcem v mene všetkých študentov poďakovať aj im za nádherný večer a láskavú atmosféru, ktorú nám vyčarili. Sme vďační, že môžeme navštevovať tak neobyčajnú školu s množstvom duchaplných aktivít.

AH

Účelové cvičenie na Šiklóši

9. 5. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka nášho gymnázia vybrali na účelové cvičenie. Cesta nám ubehlaveľmi rýchlo, počasie nám prialo a bolo krásne slnečno. Najprv sme sa naučili strieľať zovzduchovky s pani učiteľkou Kováčikovou. Naučiť sa to bolo náročné, ale dnes už väčšina z nás môže povedať, že zo vzduchovky už strieľať vie. Naše ďalšie stanovište bolo u pána učiteľa Bányiho. Tu sme sa naučili, ako sa správne orientovať v mape a ako pracovať s buzolou. Po tomto cvičení už určite nebudeme stratenou generáciou a vo svete sa bez mobilného telefónu určite nestratíme. Posledné stanovište bolo u pani učiteľky Mihálkovej a jej dcéry, tu sme sa naučili, ako správne podať prvú pomoc. Po všetkých týchto stanovištiach sme sa unavení vrátili naspäť do školy. Načerpali sme mnoho zaujímavých informácií, ktoré určite využijeme aj v budúcnosti. Na tento deň budeme ešte dlho spomínať.TJ 1.G