Stužková inak…

Netradičná stužková našich maturantov dojala takmer každého zúčastneného k slzám. Existuje lepšie miesto na uvedomenie si cesty, ktorú sme už prešli, a vyjadrenie nádeje do budúcna než Boží chrám?

Toto miesto bolo v tento neobyčajný deň 22. októbra 2021 rušnejšie ako obvykle. V priestoroch Kostola Ducha Svätého sme si vypočuli príhovory plné láskavých slov a zažili čarovnú atmosféru v spoločnosti ľudí nádherných nielen navonok, ale aj zvnútra. Pri tejto slávnostnej príležitosti si naši najstarší spolužiaci zaspomínali na všetko, čo počas štúdií na našom GSV zažili. Spolu s nimi sme mali možnosť zažiť ten slávnostný moment, keď im pani učiteľka triedna pripla zelené stužky a spolu s pani riaditeľkou im zaželali hojnosť Božieho požehnania na ich ceste životom.

My ako študenti, ktorých táto skúsenosť ešte len čaká, sme získali inšpiráciu a obraz o tom, na čo sa máme pripraviť. Maturantov sledovali hrdí rodičia a aj učitelia, ktorí prispeli k tomu, akými ľuďmi sa naši milí štvrtáci stali, a preto si taktiež zaslúžili zopár vrúcnych slov. Síce je nám smutno, že toto je náš posledný školský rok s vami, milí maturanti, no prajeme vám úspešný štart do dospeláckeho života a ľahké otázky na maturite.

A.H.

„Patrí ananás na pizzu?“ Argumentácia a kritické myslenie – workshop

Štvrtáci sa v rámci prípravy na maturitnú skúšku stali súčasťou workshopu Slovenskej debatnej asociácie, kde sa učili správne viesť debatu a argumentovať. Práve debata je ideálnym prostriedkom na rozvoj kritického myslenia a zručností s tým súvisiacimi.

Najskôr si pozreli video o argumentácii, po ktorom nasledoval samotný workshop. V simulovaných situáciách si vyskúšali vyjadriť svoje rozličné názory a na základe argumentácie prípadne aj prehodnotiť svoje postoje. Žiaci sa snažili debatovať o výrokoch ako napríklad „Patrí ananás na pizzu?” alebo „Kto je lepší spevák, Karel Gott alebo Rytmus?” Názory mali rôznorodé a nie vždy sa žiaci zhodli. Ako sa vyjadril jeden z účastníkov debaty, Tomáš:

„Nás to zaujímalo veľmi a boli sme schopní si povedať navzájom naše názory a vyargumentovať si ich. Niektorí dospeli k záveru, že ich názory neboli založené na relevantných argumentoch. Bola to príjemná hodina plná zábavy a vtipnej argumentácie.“

Veríme, že zdokonalenie argumentácie a kritického myslenia bude pre žiakov prínosom nielen počas maturitnej skúšky, ale najmä v bežnom živote.

Poznaj svoju vlasť

Žiaci nášho gymnázia sa každoročne zúčastňujú množstva súťaží. Jednou z nich je aj zaujímavá súťaž Poznaj svoju vlasť. Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa tento rok uskutočnil už jej 22. ročník. V stredu 13. októbra naše gymnázium reprezentovalo družstvo v zložení Juraj Šuhaj (3. ročník), Viktória Švecová (2. ročník) a Radka Benčová (1. ročník).

Súťaž pozostávala z troch kôl, v ktorých žiaci museli zodpovedať otázky týkajúce sa slovenskej prírody, histórie a literatúry. V každom z nich si súťažiaci preverili svoje vedomosti. Po dvoch kolách náš tím viedol, no napokon tesne získal krásne 2. miesto.

A ako to videli členovia nášho tímu? Za všetkých vyjadrenie najmladšej, prváčky Radky:

„Naše sily a vedomosti sme si zmerali so šiestimi ďalšími družstvami a každé družstvo sa viditeľne snažilo o umiestnenie, pretože aj najmenšie nádeje sú niekedy príčinou mimoriadneho úspechu. Vieme, že úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho zapojiť… pretože úspech je odmenou za drinu. Vďaka spolupráci a našim vedomostiam sme sa umiestnili na peknom druhom mieste.“

My už len môžeme dodať, že žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.