Európsky deň jazykov –„Hudba a tanec nás spája“

Už od roku 2001 sa 26. septembra každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. A tak ako je u nás zvykom, opäť sme sa stretli aj my, aby sme si tento deň pripomenuli a spoločne sa dozvedeli niečo viac o jazykoch a kultúre európskych krajín. Tentokrát trochu netradične – na školskom dvore. Témou tohtoročných aktivít bola hudba a tanec. Každá trieda si pripravila krátky program vrátane tanečného čísla.

Naši maturanti nám predstavili hudbu frankofónnych krajín, samozrejme, vo francúzskom jazyku a pripomenuli nám naše detstvo pri známej pesničke z Ratatouille – Le Festin. Neskôr nám zatancovali rezký belgický tanec. Ako zvládnuť mazurku a základy ruského tanca nám predviedli tretiaci, ktorých úlohou bolo predstaviť nám zaujímavosti ruskej hudobnej scény všetkých čias. Hudobný sprievod im doladil ich spolužiak hrou na harmonike. My druháci sme ukázali starý dobrý viedenský valčík a porozprávali sme o známom nemeckom skladateľovi Straussovi, o Einsteinových posledných slovách či o možnosti nemčiny stať sa úradným jazykom USA. Naši mladí prváci sa zahrali na kovbojov z divokého západu a dozvedeli sme sa od nich niečo nové o country hudbe či Beatles. A keďže aj naša slovenská hudba je bohatá na tradície, pripravili sme si pár slov aj o nej. Tanečnú ukážku predviedli zástupcovia z každej triedy a vybrali si na to tanec z  nášho regiónu Tekova.

Na záver sme si všetci vyskúšali zatancovať ľudový tanec a za našu snahu sme boli odmenení sladkou odmenou. Myslím, že sme sa nielen dobre zabavili, ale aj dozvedeli veľa zaujímavostí o cudzích jazykoch, ktoré sa na škole učíme.

V. Švecová

Deň sv. Vincenta de Paul

27. 9. oslavujeme sviatok  Vincenta de Paula, svätca, ktorý je okrem iného aj patrónom nášho gymnázia. Rozhodli sme sa preto uctiť si ho svätou omšou, ktorá bola odslúžená naším pánom kaplánom Lukášom Líškom. Táto svätá omša sa však líšila od iných tým, že sa konala pod holým nebom na školskom dvore. Prítomní boli prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci, no a, samozrejme, nechýbala ani pani riaditeľka, pani zástupkyňa a ostatní učitelia. Kázeň nám objasnila určité veci o našom patrónovi, no hovorila najmä o tom, že v živote nie sú dôležité materiálne veci, ale vzťahy, ktoré medzi sebou ľudia vytvárajú. Bola to jedna z kratších omší, no to jej neubralo na dôležitosti.

S.Hunková

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Deň obetí holokaustu a rasového násilia si každoročne pripomíname 9. septembra. Tento rok sa v desiatkach miest a obcí uskutočnila pri tejto príležitosti spomienková slávnosť “Nezabudnutí susedia”. Na celom Slovensku sa začala naraz o 10.00 rozozvučaním sirén a zvonov a následnou minútou ticha, ktorou sme si uctili obete holokaustu. V Leviciach sa udalosť uskutočnila v synagóge. Akcie sa zúčastnili aj študenti tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia. Počas príspevkov sa spomínalo neslávne výročie vydania Židovského kódexu, ktorý obmedzil práva veľkému počtu ľudí. Tiež bolo čítaných 70 mien ľudí, ktorí počas holokaustu zahynuli. Na druhej strane sa prezentovali mená ľudí, ktorí aj v ťažkých časoch boli ochotní obetovať všetko pre pomoc a záchranu prenasledovaných. Celá udalosť bola zorganizovaná na vysokej úrovni. Program bol doplnený hudobným sprievodom. Po skončení spomienky prvá reakcia mĺkvych študentov bola: “Toto bolo silné!” Bol to pre všetkých nás silný zážitok.