Účelové cvičenie na Krížnom vrchu

Krížny vrch. Miesto, o ktorom mnohí z nás nevedeli, kde sa nachádza, no aj tak naša cesta viedla práve tam. Prvý, druhý a tretí ročník spojili svoje sily a za pomoci a motivácie učiteľov podstúpili tento výstup.

Pot tiekol, nohy sa plietli a slnko svietilo, no aj tak náš turistický oddiel všetky prekážky prekonal a onedlho sme sa ocitli na našom levickom Krížnom vrchu. Keď už sme si mysleli, že všetky prekvapenia sú za nami, zistili sme, že si pre nás učitelia pripravili ešte ďalšie stanovištia.

Civilná ochrana nás poučila o varovných signáloch a základných informáciách pri balení našich evakuačných batožín či používaní masiek. Dokonca sme si dokázali vyskúšať streľbu z fúkačky.

Topografia preskúšala naše znalosti o levickom okolí a o používaní buzoly a máp.

Krátky kurz prvej pomoci nám pripomenul dôležité kroky pri poskytovaní prvej pomoci. Zopakovali sme si teóriu, ktorú nám prišli porozprávať naše maturantky Kaja a Hanka, členky Červeného kríža. Taktiež sme si ukázali, ako zafixovať zlomenú ruku či nohu i ako sa viaže Hippokratova čiapka pri poraneniach hlavy.

Naša posledná zastávka bola streľba zo vzduchovky a luku. Vyskúšali sme si dokonca aj biatlonové pušky a terče a našli sme skryté talenty.

Po tomto dlhom a náročnom dni sme sa presunuli späť na naše stretávacie miesto, kde sme našu výpravu úspešne s úsmevmi, trochu unavenými tvárami a isto prepotenými tričkami ukončili a každý sa vydal vlastným smerom.

Naše imatrikulácie

V piatok 25. 6. sa uskutočnilo slávnostné privítanie nás, žiakov prvého ročníka gymnázia do študentského života. Pre opatrenia sa naše imatrikulácie neuskutočnili na začiatku školského roka, ale teraz, na jeho konci.

Druháci, ktorí pre nás prvákov pripravovali tento deň, začali prezentáciou videí, ktoré sme si ako každá trieda vopred pripravili, aby sme istým spôsobom každého člena triedy predstavili ostatným ročníkom. Každá trieda túto možnosť ukázať sa a predstaviť sa ostatným poňala inak. My prváci sme si pripravili sled krátkych videí, ktoré povedali ostatným žiakom niečo o nás. Druháci si pripravili krátky film, v ktorom si každý zahral nejakú svoju rolu v príbehu talianskej a mexickej rodiny mafiánov.  A tretiaci spravili krátky, vtipne spracovaný sketch na štýl automobilových pretekov.

V druhej časti tohto prijímacieho ceremoniálu sme najskôr predviedli predstavenie, ktoré sme si my prváci vopred pripravili na druhákmi zadanú tému – Madagaskar. V skupinkách sme si nacvičili krátke scénky alebo tančeky. Na záver sme zatancovali spoločnú choreografiu na pesničku ‘I Like To Move It Move It’.

Po našich krátkych predstaveniach prišiel rad na plnenie zábavných úloh, ktoré si pre nás druháci pripravili. Ak sme ich nezvládli, museli sme splniť trest. Niektoré z trestov boli trošku kruté a vyzerali ako tichá pomsta druhákov za ich vlastné imatrikulácie. Veď predsa kto by sa nesmial po schytaní šľahačky do tváre.

Záver patril ceremónii, pri ktorej sme skladali prísahu, dostávali imatrikulačné listy a boli sme oficiálne prijatí medzi ostatných študentov.

Zvyšok nášho dňa sme strávili na školskom dvore, kde študentská rada pripravila stanovištia s rôznymi aktivitami. Chill zóna pod stromami so spoločenskými hrami, pečenie pagáčov v školskej kuchynke, streľba z luku či občerstvenie a DJ-ský pult nám spríjemnili tento vydarený, slnečný deň.

-V. Švecová, 1. GsV