EXIT TOUR

14.6.2024 sme sa zúčastnili celoslovenského kultúrno-vzdelávacieho zážitkového projektu EXIT TOUR. Cieľom je, aby mohli žiaci vo svojom živote spoznať alternatívy a východiská zo situácií, v ktorých sa nachádzajú a učiť študentov o problémoch, ktoré sa ich každodenne dotýkajú – financie, zdravé vzťahy, závislosti a nachádzanie skutočných životných hodnôt. Na začiatku sme si mohli užiť koncert zahraničnej kapely Faith Child. Program pokračoval prínosnými prednáškami, ktoré boli realizované zaujímavou a interaktívnou formou a obsahoval množstvo teambuildingových aktivít. Aktivity mali pre nás skutočne veľký prínos a radi by sme si v budúcnosti podobné podujatie zopakovali.

Workshop Projektový Management – Aj ty v IT

Dňa 5. júna 2024 sa na našej škole konal výnimočný workshop zameraný na tému „Projektový Management“. Tento workshop bol organizovaný v spolupráci so spoločnosťou „Aj ty v IT“ a bol určený pre vybrané žiačky, ktoré prejavili záujem o rozvoj svojich zručností v oblasti riadenia projektov.

Cieľom workshopu bolo poskytnúť účastníčkam základné vedomosti a praktické nástroje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riadenie projektov. Počas workshopu sa žiačky oboznámili s kľúčovými konceptmi projektového manažmentu, vrátane plánovania, organizácie, vedenia tímu a kontroly projektových činností.

Súčasťou workshopu bola aj interaktívna aktivita známa ako Marshmallow Challenge. Počas tejto výzvy mali účastníčky za úlohu postaviť čo najvyššiu vežu z marshmallow cukríkov a špagiet. Cieľom tejto aktivity bolo nielen stimulovať kreativitu a inovatívne myslenie, ale aj zdôrazniť dôležitosť tímovej spolupráce, komunikácie a efektívneho riešenia problémov. Výzva priniesla mnoho zábavy a smiechu, ale aj cenné lekcie o dôležitosti plánovania a adaptácie na nečakané situácie.

Spoločnosť „Aj ty v IT“ preukázala vynikajúcu organizáciu a profesionálny prístup, čím prispela k vysokej kvalite celého podujatia. Žiačky si workshop veľmi pochvaľovali a odniesli si z neho nielen nové vedomosti, ale aj množstvo inšpirácie a motivácie pre svoju budúcu kariéru.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia, a tiež našim žiačkam za ich aktívnu účasť a nadšenie. Veríme, že takéto podujatia majú veľký prínos pre osobný a profesionálny rozvoj našich študentov a tešíme sa na ďalšie podobné iniciatívy v budúcnosti.

Účelové cvičenie GSV

29. 5. absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka praktickú časť účelových cvičení na Krížnom vrchu. Za asistencie žiakov 3. ročníka si prváci a druháci mohli vyskúšať streľbu z luku a zo vzduchovky, mohli absolvovať ukážky prvej pomoci a zlepšiť sa v orientácii na mape. Pekné počasie a pripravené aktivity sme si užili a tešíme sa na ďalší rok.