Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

9. decembra 2022 sa naši gymnazisti zapojili do školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažili v dvoch kategóriách. Účastníci olympiády riešili najprv online test a následne vypracovávali úlohy, ktoré preverili ich komunikačné, ale aj štylizačné zručnosti. Za účasť všetkým ďakujeme, víťazom držíme palce v krajskom kole!

Poradie je nasledovné:

A kategória:

  1. miesto Jakub Chlebo IV.

B kategória:

  1. miesto Radka Benčová II.
  2. miesto Nina Rendeková II.
  3. miesto Kristína Árendášová II.
  4. miesto Timea Juhásová II.

Súťaž vo finančnej gramotnosti – FINN kvíz

Dňa 23. novembra 2022 sa 43 žiakov prvého a druhého ročníka nášho gymnázia zúčastnilo novej súťaže FINN kvíz, ktorú vyhlásila nadácia NN. Pre žiakov bolo pripravených 20 zaujímavých otázok z finančnej oblasti, na ktoré odpovedali v časovom limite 40 minút. V konkurencii 571 študentov stredných škôl z celého Slovenska sa 32 študentov nášho gymnázia stalo úspešnými riešiteľmi, pričom najlepšie umiestnenie, 16. miesto, dosiahla žiačka 1. triedy Hanka Koblenová. Všetkým srdečne gratulujeme.