Červené stužky

Počas prvého decembrového dňa už každoročne vyjadrujeme solidaritu ľuďom, ktorí trpia ochorením HIV/AIDS. Je dôležité si pripomenúť posolstvo tohto dňa a zamerať sa na akceptáciu pacientov s týmto ochorením a podporu týchto ľudí, nie na odsudzovanie. Veríme, že je dôležité šíriť takéto posolstvá, a preto sme sa zapojili do Svetového dňa boja proti HIV/AIDS.

Dejepisný krúžok v kine

Dnes večer sa dejepisní nadšenci nášho gymnázia vybrali na filmové predstavenie Napoleon. Film ich zaujal a poskytol inšpiráciu k diskusii na najbližšie stretnutie ich dejepisného krúžku. A keďže vzdelávanie nemusí prebiehať len v škole, tento týždeň sme si ho takto oživili.

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dnes 27. 11. 2023 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Študenti v písomnej časti olympiády riešili náročné úlohy zamerané na gramatiku, porozumenie počutého i čítaného textu. V ústnej časti preukázali svoju kreativitu, znalosť slovnej zásoby a pohotovosť vo vyjadrovaní. Tí najlepší v jednotlivých kategóriách sa umiestnili takto:

Kategória 2A

1. miesto Nikoleta Ďurovská, II. GsV

​​2. miesto Pavol Závalec, II. GsV

​​3. miesto Lýdia Nováková, II. GsV

Kategória 2B

1. miesto Lukáš Bíňovský, IV. GsV

​​2. miesto Ján Pavol Babocký, III. GsV

​​3. Filip Barcík, III. GsV

Oceneným študentom srdečne blahoželáme!

Do okresného kola postupujú študenti z prvých dvoch miest v každej kategórii. Budeme im držať palce🤞