Ekoolympiáda

Jednou z nových súťaží, do ktorých sa zapájajú naši žiaci je vedomostná hra Ekoolympiáda. Tento rok prebieha 2. ročník sútaže. Práve teraz riešia úlohy súťažného kola prváčky Nikoleta Ďurovská, Hana Hricková, Diana Martinovská. Držíme im palce a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Expert geniality show

Expert geniality show je súťaž, ktorá si už tiež našla miesto v kalendári súťaží na našej škole. Je to obľúbená súťaž, ktorá sa realizuje v rôznych vedomostných oblastiach, z ktorých si každý žiak musí vybrať dve. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 16 gymnazistov.

V konkurencii žiakov z celého Slovenska sa ani naši žiaci nestratili.

Traja z nich – Sebastián Kopernický z 1. ročníka, Marco Filla z 2. ročníka a Miloš Harmady zo 4. ročníka – získali titul TOP Expert.

Okrem toho Sandra Violová, žiačka 3. ročníka, bola na 7. mieste zo všetkých žiakov celej SR v kategórii Tajomstvá prírody a tretiak Samuel Schwarz sa umiestnil na 8. mieste v kategórii Góly, body, sekundy.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu.

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda má už niekoľko rokov kategóriu Z, v ktorej sa nepíše projekt, ale realizuje sa len vedomostná časť, a to v školskom kole online formou.

Je to súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci nášho gymnázia pravidelne. Aj v tomto školskom roku sa zapojilo 8 žiakov 1. ročníka, 10 druhákov a po šesť žiakov z tretieho a maturitného ročníka. Takmer všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi školského kola. Po stanovení kritérií krajskou komisiou GO do krajského kola v Zlatých Moravciach postupuje maturant Marek Holečka.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Marekovi držíme palce v krajskom kole na budúci týždeň.