Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

V stredu 3. apríla sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 100 gymnázií. Krajské kolo prebehlo na pôde Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre. Naše gymnázium reprezentovalo družstvo v zložení Michal Bujdák, Martin Maďar a Šimon Peter Suchanský, všetci žiaci 3. ročníka. Družstvo sa popasovalo s úlohami týkajúcimi sa obdobia po roku 1975 veľmi dobre a celkovo sa v krajskom kole umiestnilo na 6. mieste.

Žiakom za reprezentáciu školy ďakujeme.

BB

Okresné kolo vo florbale žiačok SŠ

7. 3. 2024 sa v telocvični GSV uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok SŠ. Turnaja sa zúčastnilo päť škôl: Gymnázium Andreja Vrábla, Gymnázium svätého Vincenta de Paul, SOŠ pedagogická, Obchodná akadémia Levice a Gymnázium Šahy. Zápasy boli veľmi napínavé a vo veľa prípadoch vyrovnané. No napriek veľkej snahe naše dievčatá nakoniec skončili na zaslúženom 3. mieste. Reprezentovali nás: Butkovičová, S. Šebová, Lieskovská, Bezáková, Osvaldová, Nováková, Čapkovičová, Szojková, Váradyová, Rendeková. Ďakujeme❣️