Olympiáda ľudských práv

Dňa 9. 12. 2021 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž pozostávala z dvoch kôl, a to z písomného testu a ústnej časti. 

Vedomosti z oblasti ľudských práv a schopnosť argumentácie si preverili študenti tretieho ročníka – Martina Fiťková a Miloš Harmady.

Víťazom sa stal Miloš, ktorému gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole. 

DM

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila aj na našom gymnáziu, tentokrát formou online testu. Študenti sa v školskom kole popasovali nielen s neľahkou gramatikou a slovnou zásobou, ale preukázali aj nadobudnuté zručnosti počúvať a čítať s porozumením.

Srdečne blahoželáme postupujúcim do okresného kola Lukášovi Bíňovskému (1. miesto) a Bibiáne Šebovej (2. miesto) v kategórii prvého a druhého ročníka

Olívii Juhásovej (1. miesto) a Marekovi Holečkovi  (2. miesto) v kategórii tretiakov  a štvrtákov.

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme, že svojím záujmom o túto súťaž potvrdzujú významné postavenie nemčiny vo vyučovaní cudzích jazykov.

Mgr. Zuzana Lazarová

EXPERT geniality show

Posledný novembrový deň patril celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT geniality show. Už 15 rokov žiaci základných škôl a študenti stredných škôl môžu predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok a prejaviť svoje kvality v téme, ktorá ich baví.

Ako inak, zapojili sme sa aj my – Viktoria Švecová, Daniela Horňáková, Samuel Schwarz z II. G a Zoja Mikulová a Miloš Harmady z III. G, aby sme si mohli zmerať sily so svojimi rovesníkmi a predviesť svoje vedomosti z oblasti športu, slovenskej prírody a histórie či znalosti anglického jazyka. Každý z nás si vybral dve z nasledovných tém:

  • Od Dunaja k Tatrám – slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci;
  • Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie;
  • Svetobežník – fyzická geografia, humánna geografia;
  • Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia;
  • Do you speak English? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie;
  • Góly, body, sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava.

Teraz už netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie, ktoré je naplánované na 21. decembra 2021.

V. Švecová