EXPERT geniality show

Súťaže, do ktorých sa zapájajú naši žiaci, sú rôznorodé. Jednou z tých, v ktorej si môžu preveriť všeobecný prehľad, je EXPERT geniality show. Každý žiak si vyberá dve témy, v ktorých súťaží. Každoročne sa tejto súťaže zúčastní niekoľko našich žiakov. V tomto školskom roku to boli Viktória Švecová, Daniela Horňáková a Samuel Schwarz z druhej triedy a doplnili ich dvaja tretiaci – Zoja Mikulová a Miloš Harmady. Najlepšie sa im darilo v oblasti jazykov, v ktorej dvaja získali titul top expert.

Najlepšie miesto v športovej kategórii Góly-body-sekundy získal druhák Samuel Schwarz, ktorý bol v celoslovenskej konkurencii druhý.

Našim expertom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Ekoolympiáda

Ani nám nie je osud našej planéty ľahostajný!

Niektorí žiaci nášho gymnázia sa zapojili do vedomostnej online hry s názvom ekoolympiáda, aby sme si nielen overili svoje poznatky z oblasti ochrany životného prostredia, ale sa aj zábavnou formou niečo nové naučili. A aj keď sa nám nepodarilo postúpiť do ďalšieho kola, mali sme vynikajúce výsledky a svoje nadšenie pre ekológiu budeme rozvíjať aj naďalej.

VD