Croyez en vous…

O tom, že by som mohla byť súčasťou celoštátneho kola olympiády vo francúzskom jazyku, by mi nenapadlo ani len vo sne. Súťaž prebiehala na Gymnáziu Metodova v Bratislave, kde si zmerali svoje sily študenti francúzštiny z celého Slovenska v šiestich kategóriách. Po roku a pol učenia sa francúzštiny som sa umiestnila na siedmom mieste v kategórii 2A. Táto skvelá a veľmi inšpiratívna skúsenosť mi dala naozaj veľa a dodala mi motiváciu venovať sa tomuto jazyku viac a viac.

PM

A my Paulínke Mihálovej gratulujeme a prajeme veľa elánu do ďalšieho štúdia! 🙂

Hviezdoslavov Kubín 2023

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023 sa konalo 28. marca v priestoroch CK Junior. Našu školu reprezentovali dve prváčky Lucia Gulášová a Diana Martinovská. Lucka v prednese poézie získala 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola a Dianka v prednese prózy získala čestné uznanie poroty.

Obom srdečne gratulujeme!