Postupové úspechy ekonómov

Tím, Tretiaci_GSV – Diana Dudášová, Šimon Herc, Mária Anna Bednáriková, Natália Horváthová, postúpil do 2. kola, ktoré trvalo od 1. 12. 2017 do 15. 2. 2018.

Počas tohto obdobia žiaci analyzovali menovú politiku eurozóny a odovzdali esej so svojimi návrhmi riešenia vypuklých problémov eurozóny.

V marci sa dozvieme, ako sme uspeli a či postupujeme do 3. kola, ktoré sa uskutoční na pôde NBS.

 

5. 2. 2018 sa žiaci, Diana Dusášová, Šimon Herc, prebojovali do krajského kola Ekonomickej olympiády.

KK EO sa konalo na Fakulte ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre. 23. 3. 2018 bude vyhodnotenie krajských kôl a budú oznámené výsledky našich žiakov.

 

Do II. kola sa po úspešnom vyplnení online testu zameraného na finančnú gramotnosť prebojovala Natália Horváthová.

 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme im ďalší postup až do finálových kôl.

 

Mizeráková Eva