Slávnostné vyhodnotenie KK MO

V utorok 5. 6. 2018 sa úspešné riešiteľky kategórie C v krajskom kole Matematickej olympiády, žiačky prvého ročníka – Hana Mihálková a Karin Jánošová, zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení v aule Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku

V dňoch 10. – 11. mája 2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku.

Po slávnostnom otvorení a privítaní všetkých zúčastnených sa súťaž mohla začať. Spolu s konkurentami zo všetkých krajov Slovenska sme si zmerali sily v počúvaní s porozumením, gramatike, písomnom či ústnom prejave. Po súťažení nás všetkých čakala odmena. Mali sme možnosť zúčastniť sa prednášky, ktorú viedol prof. Julien Delvaux z Vysokej školy umenia v Saint-Luc Liège. Témou bola kultúrna história Belgicka a Rodenbachova symbolistická literatúra. Bolo to poučné a zaujímavé.

Prišlo vyhodnotenie. Spomedzi všetkých súťažiacich som obsadila 7. miesto.

Bola to výborná skúsenosť, súťaž sa niesla v príjemnej atmosfére a taktiež to bolo veľmi obohacujúce.

Eva Frtúsová GsV

Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

V dňoch 11. – 13. apríla 2018 som sa zúčastnil na 20. ročníku Olympiády ľudských práv, ktorý sa niesol v duchu témy „Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva“. Celoštátne kolo OĽP sa uskutočnilo v priestoroch Inštitútu Ministerstva vnútra v Omšení.

V prvý deň sme si všetci súťažiaci zmerali sily v riešení ľudskoprávnych  prípadových štúdií. Tézy boli pestré a dotýkali sa širokého spektra modernej ľudskoprávnej problematiky, od umelej inteligencie až po aktuálne politické kauzy. Ja osobne som si vytiahol tému zameranú na vlastníctvo zbraní v Amerike, ktorá bola úzko spätá s kampaňou #NeverAgain. Po prvej súťažnej časti programu nasledovala rozprava o súčasne ostro sledovaných témach.

Na druhý som si obhajoval úvahu, ktorej napísanie bolo podmienku pre vstup do celoštátneho kola. V mojej práci som riešil problematiku extrémizmu a ľudských práv. Mal som možnosť vypočuť si obhajoby aj iných účastníkov, ktoré boli na veľmi vysokej úrovni a originálne poňaté. Počas večerného programu sme spoločne s organizátormi olympiády privítali interdisciplinárnu príručku o ľudských právach a následne diskutovali s autormi.

Posledný deň sme sa všetci zišli na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže, kde sa k nám pripojili aj zaujímaví hostia, ako napríklad verejná ochrankyňa ľudských práv Mária Patakyová. Prítomní boli aj garanti úvah, ktorí vyhlasovali najlepšie eseje. Ocenený som bol aj ja, a to denníkom Pravda, ktorý najlepšie eseje aj uverejní. Okrem knižných cien som dostal pozvanie do redakcie Pravdy, na ktoré sa veľmi teším.

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv bola určite skvelá skúsenosť, ktorú by som doprial každému študentovi. Žijeme v časoch, keď je náuka o rovnosti a demokratických princípoch vitálna pre našu budúcnosť, preto som nesmierne rád, že takúto súťaž na Slovensku máme. Z olympiády som si odniesol obrovské kvantum nových poznatkov, no hlavne nové priateľstvá a nádej pre demokratickú a ľudskoprávnu budúcnosť Slovenska.

Branislav Števonka, 3. ročník

O priebehu olympiády informoval aj denník Pravda v článku Olympiáda ľudských práv: Pravda ocenila študentov a ich eseje“