Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku v Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Naše gymnázium reprezentovali Annamária Oravecová (2. ročník) v kategórii 2A a Eva Frtúsová (4. ročník) v kategórii 2B. Obe študentky boli úspešné. Annamária sa umiestnila na 2. mieste a Evička na 1. mieste. Srdečne gratulujeme a Evičke držíme palce na celoštátnom kole.

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 15. februára 2018 sa študentka III. ročníka Júlia Chvojková  zúčastnila  Krajského kola Olympiády v ruskom jazyku v priestoroch Gymnázia v Nových Zámkoch.

Našu školu reprezentovala v kategórii B1. Po úvodných organizačných pokynoch nasledoval náročný test z kulturológie, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, práca s obrázkami a v poslednej časti súťaže žiačka ústne prezentovala svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam. V silnej konkurencii sa naša žiačka v kategórii B1 prebojovala na 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou Olympiády v ruskom jazyku.

Študentke srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Postupové úspechy ekonómov

Tím, Tretiaci_GSV – Diana Dudášová, Šimon Herc, Mária Anna Bednáriková, Natália Horváthová, postúpil do 2. kola, ktoré trvalo od 1. 12. 2017 do 15. 2. 2018.

Počas tohto obdobia žiaci analyzovali menovú politiku eurozóny a odovzdali esej so svojimi návrhmi riešenia vypuklých problémov eurozóny.

V marci sa dozvieme, ako sme uspeli a či postupujeme do 3. kola, ktoré sa uskutoční na pôde NBS.

 

5. 2. 2018 sa žiaci, Diana Dusášová, Šimon Herc, prebojovali do krajského kola Ekonomickej olympiády.

KK EO sa konalo na Fakulte ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre. 23. 3. 2018 bude vyhodnotenie krajských kôl a budú oznámené výsledky našich žiakov.

 

Do II. kola sa po úspešnom vyplnení online testu zameraného na finančnú gramotnosť prebojovala Natália Horváthová.

 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme im ďalší postup až do finálových kôl.

 

Mizeráková Eva