Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku

V dňoch 10. – 11. mája 2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku.

Po slávnostnom otvorení a privítaní všetkých zúčastnených sa súťaž mohla začať. Spolu s konkurentami zo všetkých krajov Slovenska sme si zmerali sily v počúvaní s porozumením, gramatike, písomnom či ústnom prejave. Po súťažení nás všetkých čakala odmena. Mali sme možnosť zúčastniť sa prednášky, ktorú viedol prof. Julien Delvaux z Vysokej školy umenia v Saint-Luc Liège. Témou bola kultúrna história Belgicka a Rodenbachova symbolistická literatúra. Bolo to poučné a zaujímavé.

Prišlo vyhodnotenie. Spomedzi všetkých súťažiacich som obsadila 7. miesto.

Bola to výborná skúsenosť, súťaž sa niesla v príjemnej atmosfére a taktiež to bolo veľmi obohacujúce.

Eva Frtúsová GsV