Krajské kolo geografickej olympiády kategórie Z

V piatok 9. februára 2018 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády kategórie Z. Naše gymnázium reprezentovali siedmi žiaci :

Adam Barcík 1. ročník

Ľubomír Szojka 1. ročník

Lukáš Herc 2. ročník

Oliver Potocký 2. ročník

Šimon Herc 3. ročník

Samuel Titka 4. ročník

Maroš Valentík 4. ročník

Hlavnou témou testu, ktorý žiaci písali 45 minút, bola Kanada. V širokej konkurencii sa naši žiaci vôbec nestratili, ba naopak, dosiahli celkovo dobé výsledky. Najlepšie sa umiestnil na 6. mieste Šimon Herc ,iba o bod menej ako žiak, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Strata jediného bodu zamrzela, pretože prví štyria postupovali na celoslovenské kolo.

Za vzornú reprezentáciu školy chlapcom ďakujeme a dúfame, že sa takto aktívne budú zapájať aj do ďalších súťaží a olympiád.

dav