Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 15. februára 2018 sa študentka III. ročníka Júlia Chvojková  zúčastnila  Krajského kola Olympiády v ruskom jazyku v priestoroch Gymnázia v Nových Zámkoch.

Našu školu reprezentovala v kategórii B1. Po úvodných organizačných pokynoch nasledoval náročný test z kulturológie, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, práca s obrázkami a v poslednej časti súťaže žiačka ústne prezentovala svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam. V silnej konkurencii sa naša žiačka v kategórii B1 prebojovala na 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou Olympiády v ruskom jazyku.

Študentke srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.