Aktivity počas maturít

V utorok 13. marca 2018, kedy si naši maturanti overovali svoje vedomosti na písomnej maturite zo slovenského jazyka, ostatní naši gymnazisti mali pripravené zaujímavé prednášky.

Žiaci boli rozdelení do troch skupín, podľa ročníkov. Každá skupina absolvovala tri druhy prednášok:

  1. Prevencia drogových a iných závislostí
  2. Prevencia agresivity a šikanovania.
  3. Podpora zdravého životného štýlu a duševného zdravia.

Všetky tri celky viedli lektorky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Žiakom sa páčilo, že  to bolo zaujímavé a nebola to len forma klasickej prednášky, kde museli niečo počúvať. Lektorky si pripravili rôzne aktivity, kde sa zapájali hlavne žiaci. Pri nich sa naučili a získali nové poznatky. Tiež spoznali viac samých seba a svojich spolužiakov. Naučili sa, ako predchádzať a vyhýbať sa rôznym neduhom dnešnej doby. Spoznali výhody vzájomného rešpektovania samých seba, ale aj ľudí okolo seba.

Celkovo to bolo veľmi príjemne strávené popoludnie.