Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 8. 2. 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv vo Vrábľoch. Našu školu reprezentoval žiak 3. ročníka Branislav Števonka, ktorému sa na základe vedomostného testu podarilo prebojovať do ústnej časti súťaže, realizovanej poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, medzi desať najlepších súťažiacich. Na základe sumarizácie získaných bodov z písomnej aj ústnej časti Braňo obsadil konečné 8. miesto spomedzi 42 súťažiacich, čím si zabezpečil postup do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v dňoch 11. – 13. 4. 2018 v Omšení. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme.

cof