Prednáška o ľudských právach

Dňa 13. decembra si žiaci tretieho ročníka gymnázia pripravili  pre deviatakov prednášku o ľudských právach. Deviataci sa zapojili do rôznorodých a zaujímavých aktivít, ktoré podnietili diskusiu a zvýšili ich povedomie o dôležitosti ľudských práv.