Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

14. decembra sa gymnazisti zapojili do školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Výsledky sú nasledovné:
A kategória
1. miesto – Radka Benčová
2. miesto – Nina Rendeková
3. miesto – Kristína Árendášová

B kategória
1. miesto – Nikoleta Ďurovská
2. miesto – Bibiána Čapkovičová
3. miesto – Mariia Olos

Výherkyniam blahoželáme a držíme im palce v krajskom kole.