Aj chémia je zábava

Pozrite, ako sa teória prenáša do praxe! Na našom seminári z chémie sme sa nezdržali iba v učebniciach, ale vybrali sme sa na cestu skúmania. Dnes sme sa ponorili do experimentov, kde sme aplikovali naše vedomosti v praxi. Naučili sme sa, že chemické reakcie nie sú len čísla a vzorce, ale majú skutočný dopad a aplikácie vo svete okolo nás. Sme nadšení, že sme mohli pretransformovať teóriu do živej skúsenosti!