Vianočné pozdravy zo ZSS Samaritán

Tento školský rok sme nadviazali spoluprácu so zariadením, ktoré sa stará o tých najstarších, ZSS Samaritán v Tekovských Lužanoch. Podarilo sa nám potešiť babky a dedkov a na oplátku oni potešili nás. Poslali nám nádherné vianočné priania. Zo ❤️ im ďakujeme a aj my im touto cestou ešte raz prajeme požehnané vianočné sviatky!