Medien-Werkstatt na univerzitnej pôde

V stredu 11.4.2018 bolo naše vyučovanie trošku iné – v rámci nemeckého maturitného seminára sme sa ocitli na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne na katedre germanistiky a spolu so študentmi nemeckého jazyka sme absolvovali zaujímavý mediálny workshop pod názvom Videos fürs Web. Zaujala téma, ktorá je dnes mimoriadne aktuálna najmä pre mladých ľudí, svoje mobily tak mohli žiaci konečne zmysluplne a (bez napomínania) využiť počas vyučovania, zároveň spoznali nových kamarátov – už vysokoškolákov a spolu natáčali videá o tom, aký majú vzťah k nemeckému jazyku. Ďakujeme za túto pozitívnu skúsenosť.

PaedDr. Renáta Juhásová

Videá:

https://www.facebook.com/ana.tomasikova.737/videos/227507001329985/?t=13

https://www.facebook.com/jankajanus.kopiaryova/videos/1896762083701595/?t=0