Tretie miesto v krajskom kole Biologickej olympiády

Dňa 20. 3. 2018 sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády na Strednej spojenej škole v Nitre. Súťažili žiaci kategórie A. Súťažiaci uplatňovali svoje znalosti a zručnosti v teoreticko-praktickej časti a v projektovej časti, do ktorej som sa zapojila aj ja. Napriek malému počtu súťažiacich v mojej časti nebolo ľahké sa presadiť. Nakoniec som sa so svojím posterom – Správanie králikov chovaných v zajatí, kde som prezentovala svoju výskumnú prácu založenú na pozorovaní, umiestnila na treťom mieste.

Bol to deň strávený v príjemnej atmosfére, počas ktorého som nazbierala mnoho nových skúseností, či už od ostatných súťažiacich, alebo aj od samotnej odbornej komisie. V ďalšom školskom roku mám v pláne znovu sa zúčastniť projektovej časti Biologickej olympiády.

Júlia Chvojková