Veľký úspech našej študentky

Jubilejný 10. ročník súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry bol pre našu školu veľmi úspešný. Evka Frtúsová, žiačka 4. ročníka na gymnáziu, v krajskom kole v kategórii A zvíťazila, a tak postúpila do celoslovenského kola.
Celoslovenské kolo prebieha počas dvoch dní v Bratislave. Okrem toho, že sa súťažiaci museli potrápiť riešením náročných súťažných úloh (v prvý deň je to písomná časť, v druhý deň ústna časť), organizátori súťaže všetkým účastníkom (aj dozoru) spríjemnili tieto dva dni večernou besedou s Michalom Kubovčíkom.
Spomedzi ďalších siedmich konkurentov získala Evka skvelé 4. miesto a môže sa pýšiť aj titulom úspešný riešiteľ.
Evke gratulujeme a prajeme jej, aby svoje skúsenosti zúročila v ďalšom štúdiu.