Lyžiarsky výcvik

Jednou z akcií, na ktoré sa my študenti najviac tešíme, je lyžiarsky výcvik. Tento rok sme sa učili lyžovať v malebnom Ždiari. Počasie nám prialo, a aj napriek občasnej hmle sme sa mohli kochať pohľadom na krásne, zasnežené kopce našich veľhôr.

V reštaurácii penziónu, v ktorom sme boli ubytovaní, sme si vždy pochutili na raňajkách a večeri. Varili veľmi dobre! Po celodenných lyžiarskych (viac, či menej úspešných😊) pokusoch sme sa večer zabávali rôznymi aktivitami, ktoré pre nás pripravili naši skvelí učitelia. Súťažili sme v tímoch (1 izba=1 tím), v rôznych disciplínach, ako napr.: fúkaná, vymyslenie príbehu na jednu spoluhlásku, nakreslenie lyžiara podľa daných kritérií, z tých klasických stolnotenisový turnaj a i. Keďže sme na katolíckej škole, samozrejmosťou bola aj sv. omša s pánom kaplánom Lukášom Líškom. Tento čas strávený v horách sme využili nielen na získanie a zdokonalenie svojich lyžiarskych schopností, ale môžeme s radosťou prehlásiť, že to bol čas, kedy sa budovali a prehlbovali naše priateľstvá. 

Marek Holečka,1.roč