Peer program – protidrogová výchova

V spolupráci s CPPPaP v Leviciach sa konal u nás výcvikový seminár rovesníckych dobrovoľníkov, tzv. Peer aktivistov. Keď sme sa do tohto programu prihlasovali, nevedeli sme celkom presne čo nás čaká, ale naša motivácia pôsobiť preventívne na našich spolužiakov a rovesníkov a pomyselne ich držať ďalej od akýchkoľvek návykových látok bola silná. V správnosti nášho rozhodnutia nás utvrdilo aj samotné školenie, ktoré bolo zaujímavé, interaktívne a bolo ukončené odovzdaním diplomu Peer aktivistu každému účastníkovi. Získali sme zručnosti a schopnosti pútavo podať informácie ostatným a tým pomáhať v prevencii patologických javov, akými rôzne závislosti sú. Už teraz sa tešíme na to, ako budeme využívať novonadobudnuté poznatky v praxi.

V mene tímu Peer aktivistov,Alexandra Hajpálová