Deň otvorených dverí

Dnešný deň bol pre naše gymnázium dôležitý. Navštívili nás deviataci, rodičia a pedagógovia z okolia. Radi sme ich medzi sebou privítali, ukázali im priestory školy, pripravili sme si zaujímavé ukážky z hodín biológie, chémie, fyziky, ekonómie, cudzích jazykov, informatiky a informácie týkajúce sa prijímacích skúšok. Ďakujeme za záujem o štúdium na našej škole.