Byť odlišný je normálne…

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu od roku 2012. V tento deň si všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sú ochotní šíriť porozumenie a spolupatričnosť, obúvajú ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia – líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. A prečo práve ponožky? Lebo pri troche predstavivosti v nich môžeme vidieť „chromozómy“. Do školy sme teda prišli symbolicky v rozdielnych ponožkách na znak toho, že aj keď sme rozdielni, všetci sme predsa len v niečom rovnakí.