Ekoolympiáda

Ani nám nie je osud našej planéty ľahostajný!

Niektorí žiaci nášho gymnázia sa zapojili do vedomostnej online hry s názvom ekoolympiáda, aby sme si nielen overili svoje poznatky z oblasti ochrany životného prostredia, ale sa aj zábavnou formou niečo nové naučili. A aj keď sa nám nepodarilo postúpiť do ďalšieho kola, mali sme vynikajúce výsledky a svoje nadšenie pre ekológiu budeme rozvíjať aj naďalej.

VD