Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V stredu 7.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2A pre žiakov prvého a druhého ročníka sa na prvom mieste umiestnil Martin Valkovič z prvej triedy. Za ním nasledovali Ľubomír Szojka z druhej triedy a Olívia Juhásová, žiačka prvej triedy.

V kategórii 2B pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka sa víťazom stal Kristián Benč zo štvrtej triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Jakub Stehlík a tretie miesto obsadila Annamária Oravecová, obaja žiaci tretej triedy.

Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole.