Vyhodnotenie súťaže Mladý prekladateľ 2018

Ako každoročne, aj tento školský rok sme sa zapojili do súťaže Mladý prekladateľ, ktorej organizátorom je Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa konalo v piatok 9.novembra 2018 v priestoroch UKF. Po vyhlásení výsledkov sme sa presunuli do priestorov Katedry translatológie, kde sme na workshopoch diskutovali o našich prekladoch a kde nám pedagógovia UKF poskytli cenné rady ako sa v budúcnosti s prekladmi náročných textov popasovať ešte lepšie. Okrem toho sme mali možnosť prezrieť si odborné učebne, v ktorých budúci prekladatelia, tlmočníci, či „titulkári“ študujú. Vyskúšať si tlmočnícku kabínu bolo tiež nezabudnuteľným zážitkom.

Vzhľadom na vysoký počet súťažných prác boli na toto vyhodnotenie pozvaní iba ocenení študenti a nás teší fakt, že boli medzi nimi až traja žiaci nášho gymnázia. V kategórii prekladu umeleckého textu z anglického jazyka do jazyka slovenského získali cenu poroty Mária Anna Bednáriková zo štvrtej triedy a Martin Valkovič, žiak prvej triedy. V preklade z ruského jazyka do slovenského jazyka získala prvé miesto Júlia Chvojková, žiačka štvrtej triedy.