Poznaj svoju vlasť

Žiaci nášho gymnázia sa každoročne zúčastňujú množstva súťaží. Jednou z nich je aj zaujímavá súťaž Poznaj svoju vlasť. Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa tento rok uskutočnil už jej 22. ročník. V stredu 13. októbra naše gymnázium reprezentovalo družstvo v zložení Juraj Šuhaj (3. ročník), Viktória Švecová (2. ročník) a Radka Benčová (1. ročník).

Súťaž pozostávala z troch kôl, v ktorých žiaci museli zodpovedať otázky týkajúce sa slovenskej prírody, histórie a literatúry. V každom z nich si súťažiaci preverili svoje vedomosti. Po dvoch kolách náš tím viedol, no napokon tesne získal krásne 2. miesto.

A ako to videli členovia nášho tímu? Za všetkých vyjadrenie najmladšej, prváčky Radky:

„Naše sily a vedomosti sme si zmerali so šiestimi ďalšími družstvami a každé družstvo sa viditeľne snažilo o umiestnenie, pretože aj najmenšie nádeje sú niekedy príčinou mimoriadneho úspechu. Vieme, že úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho zapojiť… pretože úspech je odmenou za drinu. Vďaka spolupráci a našim vedomostiam sme sa umiestnili na peknom druhom mieste.“

My už len môžeme dodať, že žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.