„Patrí ananás na pizzu?“ Argumentácia a kritické myslenie – workshop

Štvrtáci sa v rámci prípravy na maturitnú skúšku stali súčasťou workshopu Slovenskej debatnej asociácie, kde sa učili správne viesť debatu a argumentovať. Práve debata je ideálnym prostriedkom na rozvoj kritického myslenia a zručností s tým súvisiacimi.

Najskôr si pozreli video o argumentácii, po ktorom nasledoval samotný workshop. V simulovaných situáciách si vyskúšali vyjadriť svoje rozličné názory a na základe argumentácie prípadne aj prehodnotiť svoje postoje. Žiaci sa snažili debatovať o výrokoch ako napríklad „Patrí ananás na pizzu?” alebo „Kto je lepší spevák, Karel Gott alebo Rytmus?” Názory mali rôznorodé a nie vždy sa žiaci zhodli. Ako sa vyjadril jeden z účastníkov debaty, Tomáš:

„Nás to zaujímalo veľmi a boli sme schopní si povedať navzájom naše názory a vyargumentovať si ich. Niektorí dospeli k záveru, že ich názory neboli založené na relevantných argumentoch. Bola to príjemná hodina plná zábavy a vtipnej argumentácie.“

Veríme, že zdokonalenie argumentácie a kritického myslenia bude pre žiakov prínosom nielen počas maturitnej skúšky, ale najmä v bežnom živote.