IPčko u nás

Dňa 8.10. sme medzi nami privítali vzácnych hostí – zakladateľa internetovej linky dôvery pre mladých ľudí PhDr. Mareka Madra, PhD., a koordinátorku projektu Online terénna práca Mgr. Zuzanu Juránekovú. Prišli sa podeliť o svoje skúsenosti z práce psychologického poradenstva. Tím tvoria mladí, špeciálne vyškolení psychológovia a sociálni pracovníci. Marek, Zuzka aj všetci ich kolegovia v IPčku sú presvedčení, že pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný a najmä sám. Dozvedeli sme sa, že založiť takúto poradňu bolo náročné aj pre nich, pretože robia ťažkú, no pre nich najkrajšiu prácu na svete. Viacerí ľudia sa im ozývajú, keď už nevedia, kam ísť, keď už nemajú síl, keď sa cítia sami, keď prichádza do ich života tma, no veria, že keď napíšu na IPčko, nečaká ich odsúdenie ani výsmech, ale otvorené uši, oči a hlavne srdce. Mnohým slabým dodali odvahu vo veľmi ťažkom období, aspoň trošku energie do života a poskytli im ľudskosť, akú nedostali od najbližších. Pomáhajú a chcú sa priblížiť všetkým mladým ľuďom, ktorí sa ocitajú na životnej križovatke a nechcú alebo nevládzu ísť ďalej, pretože často si ľudia okolo nich ani nevedia predstaviť, ako veľmi sa trápia. Práve pri takýchto ľuďoch stoja, podporujú ich v živote a dávajú mu nový zmysel. Záleží im na tom, ako sa cítia, čo prežívajú a čo potrebujú. Vedia, že sú chvíle, keď sa necítime v poriadku. To podstatné ale je nezostávať so svojimi myšlienkami, pocitmi a bolesťami osamote.

Debata bola veľmi zaujímavá a sme vďační aj za všetky rady, ktoré nám naši hostia dali. Veľa sme sa toho naučili a dúfame, že v prípade potreby budeme aj my vedieť podporiť človeka v podobnej situácii, pretože ako sa hovorí – prines svetlo a tma zmizne sama od seba…

www.ipcko.sk

E.B. a R.B., 1GSV