Posledný deň v škole v roku 2018

Posledný deň v škole v roku 2018 sa niesol v predvianočnej nálade. Vďaka Martinovi Valkovičovi sa najskôr uskutočnila zaujímavá prednáška Ivony Törökovej, členky Červeného kríža. Po krátkej prestávke sme sa všetci spoločne zabávali na tradičnej akcii nášho gymnázia Trieda baví triedu. Porota, ktorú tvoril pán kaplán, pani zástupkyňa a pani učiteľka Strelková, mala neľahkú úlohu pri výbere víťaznej triedy. O tom, že študenti jednotlivých tried sa naozaj dôkladne pripravili, svedčilo aj rozhodnutie poroty. Nakoniec zvíťazili prváci so svojou netradičnou rozprávkou o Mrázikovi a tretiaci, ktorých tanečné kreácie vyčarili úsmev na tvári všetkých prítomných.