Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

OZNAM OHĽADNE POPLATKOV

 • Vážení rodičia,

  vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom prerušenia vyučovania vám od 01.04.2020 odporúčame pozastaviť platby za ŠJ, MŠ, ŠKD a CVČ. Pokiaľ ste už tieto poplatky uhradili, peniaze budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, prípadne budú vrátené po vyúčtovaní, a to najneskôr na konci školského roka.

  V prípade, že potrebujete vrátiť preplatky za MŠ, ŠKD a CVČ skôr poprosíme vás kontaktovať ekonomické oddelenie emailom zuzana.bajzova@vincent-levice.sk a ŠJ jedalen@vincent-levice.sk

  Opätovné spustenie platenia poplatkov vám bude včas oznámené. 

                                                                                S úctou

                                                                                PaedDr. M. Farkašová

                                                                                riaditeľka školy