Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Deň učiteľov

  • Všetkým kolegom na všetkých školách, ku Dňu učiteľov zo srdca ďakujeme a prajeme veľa Božích milostí .

    vedenie KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice

    ” Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa však treba skloniť k matkám, čo dali život deťom. Ale najhlbšie k učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka, lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť, ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou.”

    Ján Ámos Komenský